Hyödynnä ulkoista tietoa järjestössäsi

Ulkoisen tiedon hyödyntäminen on parhaimmillaan järjestöjen dynaaminen työkalu, jonka avulla kehität toimintaa, sitoutat jäseniä, parannat viestinnän tehoa, luot uskottavuutta sekä lisäät järjestön näkyvyyttä. 

Etsi uusia ja tuoreita näkökulmia ja ideoita

Mieti (tai kysy), mitkä asiat kiinnostavat juuri teidän järjestönne jäseniä. Tuore tutkimustieto, järjestökentän uutiset ja asiantuntijoiden näkemykset tuovat uutta perspektiiviä tekemiseen. Tarjoa hyödyllistä, kiinnostavaa ja luottamusta rakentavaa tietoa.

Tiedota ajankohtaisista asioista

Osoita jäsenille, että olette kehityksessä mukana. Ulkoinen tieto auttaa ymmärtämään erilaisia trendejä ja kehityskulkuja. Kun tietoa hyödynnetään, järjestö voi reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja päivittää toimintaansa vastaamaan nykyhetken haasteita ja mahdollisuuksia.

Vahvista uskottavuutta ja näkyvyyttä 

Luotettavat ja arvostetut ulkoiset tietolähteet lisäävät merkittävästi uskottavuutta ja rakentavat jäsenten luottamusta. Ja kun luottamus kasvaa, myös sitoutuminen vahvistuu. Faktat kiinnostavat.

Rohkaise dialogiin

Kannusta ihmisiä keskustelemaan tiedosta ja kommentoimaan sitä. Pyri luomaan myös rohkaiseva ilmapiiri, siitä on hyötyä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Käytä tietoa strategisen päätöksenteon apuna

Perustele päätökset tiedolla, olit sitten päivittämässä strategiaa, johtamassa omia joukkoja tai hakemassa rahoitusta. Visualisoi tieto mahdollisuuksien mukaan.

Näin voit etsiä tilastotietoja: 

1. Valitse ensin jäsenistöäsi kiinnostava aihe
2. Googlaa sana/asia ja laita perään sana ”tilasto”, esimerkiksi ”Eläkeläiset tilasto”. Monet, esimerkiksi Tilastokeskuksen erilaiset aineistot, tilastoluokitukset ja valmiit tilastokokonaisuudet, löytyvät nopeimmin Googlella. 
3. Nauti tiedosta ja tilastoista – klikkaile rohkeasti ja testaa eri ominaisuuksia. Verkossa toimivat tilastopalvelut ovat erinomaisia tiedon analysoinnin harjoittelussa, sillä käyttäjältä ei vaadita korkeaa teknistä osaamista eikä käyttäjä voi vahingossakaan aiheuttaa vahinkoa datalle. 
4. Kysy, jos et löydä! Tilastopalveluissa on paljon tilastoja, jotka eivät ole vielä julkisia. Ole rohkeasti yhteydessä tilastojen tarjoajiin, he auttavat hyödyntämään olemassa olevaa tietoa. 

Artikkelin yhtenä lähteenä on käytetty Kristian Raition esitystä Ulkoisen tiedon hyödyntäminen järjestöissä.