Ammattiliittosi
digitaalinen ydin

Kilta-jäsenrekisteri tehostaa kaikkia ammattiliiton toimintoja jäsenhallinnasta laskutukseen. Kilta laajenee ammattiliiton, aluejärjestöjen ja yhdistysten tarpeiden mukaan.

Helppoutta jäsenhallintaan

Kilta helpottaa ammattiliiton jäsenhallintaa ja auttaa ammatti­liittoa tuottamaan modernia sähköistä asiointipalvelua niin verkossa kuin mobiilissa. Itseasiointi kattaa muun muassa omien tietojen muutokset, ongelma­tilanteiden hoidon, työelämä­kysymysten käsittelyn sekä yhteystietojen ajantasaisuuden niin omassa työpaikassa, paikallis­yhdistyksessä kuin liittotasollakin.


Ketteryyttä jäsenmaksujen keräämiseen

Kilta helpottaa jäsenmaksujen keräämistä, olipa kyseessä sitten itsemaksavien jäsenten maksut tai työnantaja­n veloittamat jäsen­maksut. Kilta tukee niin kiinteäsummaisia kuin %-perusteisesti veloitettavia jäsen­maksu­tapoja. Kaikki perityt maksut on nähtä­vissä asiointi­palvelussa ja myös rästiin jääneiden maksujen periminen on automatisoitu.


Tehokkuutta viestintään

Kiltaa voivat käyttää tuhannet ihmiset ammatti­liiton eri tasoilla. Luottamus­henkilöt voivat viestittää työpaikoilla asioista edus­tamilleen jäsenille nopeasti, saman­aikaisesti ja tasa­vertaisesti. Paikalliset ammattiosastot voivat hoitaa yhdistys­toimintaa, järjestää tapahtumia sekä hoitaa tiedotusta ja tilastointia.


Ehdotonta tietoturvaa ja Kehätiedon jatkuvaa tukea

Kilta-jäsenrekisteri suojaa tietojasi. Se huomioi GDPR:n ja kerää lokitukset talteen. Vahvat tunnistusmenetelmät ja Audit trail ovat itsestäänselvyys. Ammattiliitto voi halutessaan ulkoistaa Kehätiedolle esimerkiksi työnantajien selvitysten ja jäsen­maksujen käsittelyn. Kiltaa voidaan käyttää joko pilvestä käsin tai ammattiliiton itse valitsemasta palvelinympäristöstä.

KILTA-REKISTERI

Joustava ammatti­liittojen tarpeisiin mukautettu jäsenrekisteri


Ammattiliittojen tarpeisiin suunni­teltu ja sovitettu Kilta-jäsenrekisteri auttaa ammatti­liittoa toi­min­nan ja proses­sien ohjauksessa.


Yhdistykset hyötyvät erilaisten jäsen­luetteloiden, toimi­henkilö­ilmoitusten ja vuosi-ilmoitusten raportointi­mahdollisuuksista. 


Jäsenille Kilta tarjoaa itse­palvelua verkossa ja mahdol­lisuuden asioida sähköisesti liiton kanssa mm. työ­elämä­­kysy­mysten tiimoilta.

MODUULIT

Laaja ja edelleen laajentuva palveluvalikoima

Kehätiedolla on Kilta-jäsen­­­rekisteriin liittyviä lisä­osia, joiden avulla saat vielä enemmän irti jäsen­rekisteristäsi.


Kehätiedon omat ammatti­liitoille sovel­tuvat moduulit helpottavat mm. palvelu­pyyntöihin vastaamista, sähköisten vaalien järjestämistä, lakko­­avustusten maksa­tuksia ja tapah­tumien järjestämistä.


Kiltassa on valmiina kattavat rajapinnat kolmannen osa­puolen järjestelmien saumattomaan integrointiin.

”Käyttäjien määrään nähden Kilta on palvellut erinomaisesti. Se on varsin helppokäyttöinen, joten sen saa otettua uusille toimijoille pienellä koulutuksella käyttöön”

Heikki Salden Jäsenpalvelupäällikkö, Tehy

Täydennä ammatti­liittosi ratkaisu näillä moduuleilla

Lakkoapu

Automatisoi lakkoihin liittyvät toiminnot, lakkopäivien tarkistukset ja maksatukset.

Digivaali

Sähköinen vaali on helppo, nopea ja tasapuolinen tapa äänestää järjestön tai liiton erilaisissa kysymyksissä.

Verkkokauppa

Järjestösi tarpeisiin rakennettu verkkokauppa-alusta on toimivin tapa myydä järjestön tuotteita.

Mobiili

Mobiili tuo järjestösi palvelut, jäsenedut, uutiset ja tapahtumat matkapuhelimeen.

Asiakkaitamme:

Lue miten olemme auttaneet liittoja

Jutellaanko lisää?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä.

Myyntipäällikkö Harri Haarela
harri.haarela@kehatieto.fi
010 835 4407*

Tutustu myös näihin toimialoihin