Toimiala-, nuoriso- ja harrastus­järjestösi digitaalinen ydin

Kilta-järjestelmällä hallinnoit järjestösi tärkeitä jäsentoimintoja, esimerkiksi laskutusta. Lisäosilla voit muokata Kilta-rekisterin palvelemaan järjestösi kaikkia tarpeita.

Selkeyttä jäsentietohallintaan

Kilta on monipuolinen jäsenrekisteri, joka pitää jäsenten ja myös esimerkiksi jäsenen huoltajan tiedot keskitetysti yhdessä paikassa. Kiltan kautta tapah­tumien, kerhojen ja leirien ilmoittau­tumiset käyvät sujuvasti.


Helppoutta laskutukseen

Kilta-jäsenrekisteri helpottaa jäsen­laskujen perimistä. Kaikki laskutus­tiedot ja maksuhistoria ovat yhdessä rekisterissä, josta saadaan tiedot myös raportointiin. Myös tilaisuuksien ja vaikkapa leirien maksut on helppo kerätä Kiltan avulla. Laskutusaineisto voidaan siirtää järjestön talous­hallinto­järjestelmään.


Varmuutta viestintään

Kilta-rekisteriä voit hyödyntää myös järjestösi viestintään keskusjärjestö-, liitto- paikallis- ja aluetasoilla. Voit esim. tiedottaa koko jäsenistöä tai vain paikallisseuran jäseniä.


Ehdotonta tietoturvaa ja Kehätiedon jatkuvaa tukea

Kilta-jäsenrekisteri suojaa tietojasi. Se huomioi GDPR:n ja kerää lokitukset talteen. Vahvat tunnistus­menetelmät ja Audit trail ovat itsestään­selvyys. Asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme auttavat sinua aina tarvittaessa. 

KILTA-rekisteri

Helppokäyttöinen ja monipuolinen järjestöjä aidosti palveleva jäsenrekisteri

Kilta tarjoaa toiminnalli­suuksiltaan monipuolisen jäsen­rekisterin, jolla hoidat jäsenhallinnan, viestinnän ja laskutuksen liitto-, alue- ja yhdistys­tasolla.


Kaikki järjestön toimintaan ja jäse­nyyk­siin liittyvä tieto tallennetaan keskitettyyn Kilta-järjestelmään, josta sitä voidaan hyödyntää mm. toimin­nan ohjauksessa, raportoin­nissa ja kehittä­misessä.


Kiltan automaatio vapauttaa aikaa järjestöissä niin hallinto- kuin ruohonjuuritason tekemi­seeen ja pitää tiedot visusti tallessa.MODUULIT

Laaja ja edelleen laajentuva palveluvalikoima

Kehätiedolla on Kilta-jäsen­­rekisteriin liittyviä lisä­osia, joiden avulla saat vielä enemmän irti jäsen­rekisteristäsi. 


Kehätiedon omat moduulit helpot­tavat mm. tapahtumien järjestämistä sekä verkko- ja mobiiliasiointia.


Kilta sisältää valmiit rajapinnat, joiden avulla rekisteriin voidaan liittää kolmannen osapuolen järjestelmiä.

”Datamme on oikeellista ja oikea-aikaista. Pystymme tekemään ennusteita sekä arvioimaan jäsenmäärän ja -rakenteen muutoksia. ”

Ville Jokinen Jäsenhallintakoordinaattori, Suomen partiolaiset

Täydennä järjestösi ratkaisu näillä moduuleilla

Palvelupyynnöt

Palvelupyyntöjärjestelmä kehittää järjestösi toimintaa ja parantaa tietoturvaa.

Verkkoasiointi

Moderni digitaalinen asiointikanava luo aidosti hyvän digitaalisen jäsenkokemuksen.

Tapahtumat

Helppo tapahtumahallinta, ilmoittautuminen ja osallistujatietojen käsittely.

Digivaali

Sähköinen vaali on helppo, nopea ja tasapuolinen tapa äänestää järjestön tai liiton erilaisissa kysymyksissä.

Verkkokauppa

Järjestösi tarpeisiin rakennettu verkkokauppa-alusta on toimivin tapa myydä järjestön tuotteita.

Mobiili

Mobiili tuo järjestösi palvelut, jäsenedut, uutiset ja tapahtumat matkapuhelimeen.

Asiakkaitamme:

Lue miten olemme auttaneet järjestöjä

Jutellaanko lisää?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä.

Myyntipäällikkö Harri Haarela
harri.haarela@kehatieto.fi
010 835 4407*

Tutustu myös näihin toimialoihin