Edunvalvonta-, toimiala-, nuoriso- ja harrastus­järjestösi digitaalinen ydin

Kilta-järjestelmällä hallinnoit järjestösi tärkeitä jäsentoimintoja, esimerkiksi laskutusta. Lisäosilla voit muokata Kilta-rekisterin palvelemaan järjestösi kaikkia tarpeita.

Selkeyttä jäsentietohallintaan

Kilta on monipuolinen jäsenrekisteri, joka pitää jäsenten ja myös esimerkiksi jäsenen huoltajan tiedot keskitetysti yhdessä paikassa. Kiltan kautta tapah­tumien, kerhojen ja leirien ilmoittau­tumiset käyvät sujuvasti.


Helppoutta laskutukseen

Kilta-jäsenrekisteri helpottaa jäsen­laskujen perimistä. Kaikki laskutus­tiedot ja maksuhistoria ovat yhdessä rekisterissä, josta saadaan tiedot myös raportointiin. Myös tilaisuuksien ja vaikkapa leirien maksut on helppo kerätä Kiltan avulla. Laskutusaineisto voidaan siirtää järjestön talous­hallinto­järjestelmään.


Varmuutta viestintään

Kilta-rekisteriä voit hyödyntää myös järjestösi viestintään keskusjärjestö-, liitto- paikallis- ja aluetasoilla. Voit esim. tiedottaa koko jäsenistöä tai vain paikallisseuran jäseniä.


Ehdotonta tietoturvaa ja Kehätiedon jatkuvaa tukea

Kilta-jäsenrekisteri suojaa tietojasi. Se huomioi GDPR:n ja kerää lokitukset talteen. Vahvat tunnistus­menetelmät ja Audit trail ovat itsestään­selvyys. Asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme auttavat sinua aina tarvittaessa. 

KILTA-rekisteri

Helppokäyttöinen ja monipuolinen järjestöjä aidosti palveleva jäsenrekisteri

Kilta tarjoaa toiminnalli­suuksiltaan monipuolisen jäsen­rekisterin, jolla hoidat jäsenhallinnan, viestinnän ja laskutuksen liitto-, alue- ja yhdistys­tasolla.


Kaikki järjestön toimintaan ja jäse­nyyk­siin liittyvä tieto tallennetaan keskitettyyn Kilta-järjestelmään, josta sitä voidaan hyödyntää mm. toimin­nan ohjauksessa, raportoin­nissa ja kehittä­misessä.


Kiltan automaatio vapauttaa aikaa järjestöissä niin hallinto- kuin ruohonjuuritason tekemi­seeen ja pitää tiedot visusti tallessa.MODUULIT

Laaja ja edelleen laajentuva palveluvalikoima

Kehätiedolla on Kilta-jäsen­­rekisteriin liittyviä lisä­osia, joiden avulla saat vielä enemmän irti jäsen­rekisteristäsi. 


Kehätiedon omat moduulit helpot­tavat mm. tapahtumien järjestämistä sekä verkko- ja mobiiliasiointia.


Kilta sisältää valmiit rajapinnat, joiden avulla rekisteriin voidaan liittää kolmannen osapuolen järjestelmiä.

”Datamme on oikeellista ja oikea-aikaista. Pystymme tekemään ennusteita sekä arvioimaan jäsenmäärän ja -rakenteen muutoksia. ”

Ville Jokinen Jäsenhallintakoordinaattori, Suomen partiolaiset

Täydennä järjestösi ratkaisu näillä moduuleilla

Digivaali

Sähköinen vaali on helppo, nopea ja tasapuolinen tapa äänestää järjestön tai liiton erilaisissa kysymyksissä.

Verkkokauppa

Järjestösi tarpeisiin rakennettu verkkokauppa-alusta on toimivin tapa myydä järjestön tuotteita.

Mobiili

Mobiili tuo järjestösi palvelut, jäsenedut, uutiset ja tapahtumat matkapuhelimeen.

Asiakkaitamme:

Lue miten olemme auttaneet järjestöjä

Jutellaanko lisää?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä.

Myyntipäällikkö Harri Haarela
harri.haarela@kehatieto.fi
010 835 4407*

Tutustu myös näihin toimialoihin