Yrittäjä- ja työnantaja-järjestösi digitaalinen ydin

Kilta-järjestelmä tuo yhden monikäyttöisen tietojärjestelmän yrittäjä- ja työnantajajärjestöjen käyttöön. Yrittäjäjäsenten oma rekisteri tehostaa järjestöjen jäsenhallintaa, toimintaa, laskutusta ja raportointia. Kilta voidaan ottaa joko liiton tai koko järjestön käyttöön – tarpeidesi mukaan. 

Toiminnan tehokasta hallintaa

Yrittäjä- ja työnantajajärjestöt vaativat monen­tasoista jäsen­hallintaa. Heille sovitetusta Kilta-jäsenrekisteristä on apua niin laskutuksessa, edun­valvonta­­työssä, koulutusten järjestä­misessä kuin vuosikyselyissä ja lain­mukaisessa rapor­toinnissa.  


Hyötyä kaikilla järjestön tasoilla

Kiltasta on apua kaikilla yrittäjä- ja työnantajärjestön tasoilla ja se sovitetaan jaoston, jäsenliiton tai alaliiton tarpeiden mukaan. Voit ryhmitellä jäsenjärjestöt esim. toimialoittain, jakaa tarpeellista materiaalia ja tietoa sekä viestittää omista tapahtumista. Kilta tuo ryhtiä myös neuvonta- ja lakipalveluihin.


Helppoutta sähköisellä asiointipalvelulla

Kiltassa on erinomainen sähköinen asiointipalvelu, jossa sekä henkilö- että yrittäjäjäsenet voivat hoitaa jäsen­asioitaan kätevästi. Kiltaan voidaan perustaa myös materiaalipankkeja rajoitetuin katselu- ja pääsyoikeuksin esimerkiksi koulutuksia varten.


Ehdotonta tietoturvaa ja Kehätiedon jatkuvaa tukea

Kilta-jäsenrekisteri suojaa tietojasi. Se huomioi GDPR:n ja kerää lokitukset talteen. Vahvat tunnistus­menetelmät ja Audit trail ovat itsestään­selvyys. Asiakas­palvelumme ja tekninen tukemme auttavat sinua aina tarvittaessa. 

KILTA-REKISTERI

Joustava yrittäjä- ja työnantajajärjestöjen tarpeisiin mukautettu jäsenrekisteri

Kiltassa on kaikki tiedot keskitetysti yhdessä paikassa. Toiminta­prosessien hallinta on sujuvaa ja läpinäkyvää. 


Jäsenyrityksille räätälöity ­Kilta helpottaa niin järjestöjen kuin liittojen, jaostojen ja verkostojen toimin­taa. Se palvelee edun­valvonta­työtä, lobbausta, koulu­tusten järjestämistä, rekiste­röimistä, jäsen­­hallintaa ja laskutusta.  


Kilta huomioi yritysten konserni­rakenteen ja laki­sääteiset ilmoitus­velvollisuudet. Myös neuvonta- ja laki­palvelut sekä tietojen raportointi ja siirto EK:n rekisteriin käyvät kätevästi. 

MOduulit

Laaja ja edelleen laajentuva palveluvalikoima

Kehätiedolla on Kilta-jäsen­rekisteriin liittyviä lisäosia, joiden avulla saat vielä enemmän irti yrittäjä- ja työnantaja järjestösi jäsen­rekisteristä.


Kehätiedon omat moduulit helpottavat mm. palvelu­pyyntöihin vastaamista sekä verkko- ja mobiiliasiointia.


Kilta sisältää valmiit rajapinnat, joiden avulla rekisteriin voidaan liittää kolmannen osapuolen järjestelmiä.  

”Kilta oli laadukkain valinta”

Ilkka Savilampi IT-asiantuntija, Koneyrittäjien liitto


Täydennä yrittäjä- ja työnantaja­järjestösi ratkaisu näillä moduuleilla

Digivaali

Sähköinen vaali on helppo, nopea ja tasapuolinen tapa äänestää järjestön tai liiton erilaisissa kysymyksissä.

Verkkokauppa

Järjestösi tarpeisiin rakennettu verkkokauppa-alusta on toimivin tapa myydä järjestön tuotteita.

Mobiili

Mobiili tuo järjestösi palvelut, jäsenedut, uutiset ja tapahtumat matkapuhelimeen.

Asiakkaitamme:

Katso kuinka olemme auttaneet yrittäjä- ja työnantaja­järjestöjä

Jutellaanko lisää?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä.

Myyntipäällikkö Harri Haarela
harri.haarela@kehatieto.fi
010 835 4407*

Lue lisää myös muista toimialoista