Varainhankinta­­-
järjestösi
digitaalinen ydin

Kilta-järjestelmä tuo yhden monikäyttöisen tietojärjestelmän varainhankinnan kaikkiin tarpeisiin – aina lahjoittajapolun automaattisesta ja personoidusta hallinnasta toiminnan suunnitteluun, kampanjointiin ja raportointiin.

Tehoa automaatioista

Varainhankinnan automatisointi on järkevää ja tuottavaa. Varainhankinta­järjestelmän avulla voit mm. huolehtia kuukausi­lahjoittajista ja kiittää heitä lahjoituksista.


Helppoutta rahan hallintaan ja lahjoittamiseen

Kilta-jäsenrekisteri helpottaa lahjoitusten keräämista ja lahjoittamista monella tapaa. Verkko­maksaminen on kätevää, tulojen tiliöinti nopeaa ja rahaliikenteen raportit on sujuvasti saatavilla.


Tuottavuutta personoinnilla

Kiltassa voidaan segmentoida erilaisia lahjoittajaryhmiä – ja kohdistaa heille juuri heitä puhuttelevia kampanjoita. Kiltan avulla voit luoda myös uusia lahjoittajaprofiileja ja hyödyntää niitä uusien lahjoittajien hankinnassa. Myös lahjoituskohteita voidaan ryhmitellä ja varmistaa, että rahat menevät oikeaan paikkaan. 


Ehdotonta tietoturvaa ja Kehätiedon jatkuvaa tukea

Kilta-jäsenrekisteri suojaa tietojasi. Se huomioi GDPR:n ja kerää lokitukset talteen. Vahvat tunnistusmenetelmät ja Audit trail ovat itsestäänselvyys. Asiakas­palvelumme ja tekninen tukemme auttavat sinua aina tarvittaessa. 

KILTA-REkisteri

Joustava varainhankinnan tarpeisiin mukautettu järjestelmä

Varainhankinnan tarpeisiin suunni­tel­tu järjestelmä auttaa varain­han­kin­nan suunnitte­lussa ja toteutuksessa.


Kampanjoinnissa Kilta on verraton apuväline. Sen avulla voidaan lahjoit­taa monella tapaa: viite­maksuilla, kustomoi­tavilla verkko­­­lahjoi­tuksilla, feissauk­sella ja verkko­lomakkeilla. Lahjoittajatiedot liikkuvat sujuvasti telecenter-kumppanin kanssa.


Raportoinnin avulla saat vakio­raportit lahjoittajista, kampan­joista, kampan­joiden tuloksista ja niiden jakautu­mi­sesta. Se myös toimii yhdessä Microsoft Power BI:n kanssa.

”Kilta on täällä keskustoimistolla otettu hyvin käyttöön ja hyödyt alkavat todella näkyä. Itselläni on jo vapautunut työaikaa muuhun.”

Krista Kujala Asiakaspalveluvastaava, Suomen luonnonsuojeluliitto

Asiakkaitamme:

Katso miten olemme auttaneet varainhankintajärjestöjä

Jutellaanko lisää?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä.

Myyntipäällikkö Harri Haarela
harri.haarela@kehatieto.fi
010 835 4407*

Tutustu myös näihin toimialoihin