Verkkoasiointi

Jäsenasiat hoituvat helposti ja tietoturvallisesti verkossa

Jäsenmaksujen ketterä kerääminen

Jäsenet voivat maksaa jäsenmaksujaan ja tarkastella etujaan yhdessä keskityssä järjestelmässä. He näkevät koko jäsenmaksuhistoriansa ja voivat tehdä helposti muutoksia esim. äitiysloman tai muun maksuvapaan aikana.


Tietoturvallista ay-toimintaa

Verkkoasiointipalvelussa on luottamushenkilöille omat osionsa, joista he löytävät työkaluja ay-toimintaan. Kaikki tiedot ovat asianmukaisesti turvassa – ja pääsy tietoihin on vain niillä henkilöillä, joille se on lakisääteisesti suotu. Salassa­pidettävät asiat pysyvät salassa.


Palvelee niin paikallis- kuin liittotasolla

Kilta hyödyttää myös ammattiliiton aktiivien toimintaa antamalla tietoja työpaikan ammattiyhdistysaktiivisuudesta. Paikallisyhdistyksissä hyöty näkyy jäsenten itsepalvelussa, laskutuksessa ja tapahtumien järjestämisessä.