Lakkoapu

Lakkoapu tekee lakkoihin liittyvistä toimista digitaalisia ja helpottaa esim. lakkotukirahan maksamista.

Maksatustiedot näkyvillä ja ajan tasalla

Jäsen voi merkitä ylös päivät, joina on ollut lakossa ja päivät, joina on työskennellyt. Lakkotukiraha maksetaan ilmoitusten mukaan. Kaikki lakkotukien maksatukseen liittyvät tiedot löytyvät kätevästi samasta paikasta kuin jäsenten muut tiedot.


Helpot raportit kirjanpitoon

Digitaalinen lakkoapu auttaa myös liittosi kirjanpitäjää. Kaikki tietyn lakon piiriin kuuluvat tiedot ovat helposti poimittavissa ja saat maksatustiedot kirjanpitäjälle selkeässä muodossa.