Järjestöjä kiinnostaa prosessien digitalisoiminen – alustana yhä useammin uusi Kilta

Useat suomalaiset järjestöt, mm. Suomen Psykologiliitto, Suomen CP-liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja K-Kauppiasliitto, ovat ottamassa vuonna 2021 käyttöön Kehätiedon uuden Kilta-toiminnanohjausjärjestelmän.

Alkaneita Kilta-projekteja yhdistää asiakkaan halu toteuttaa nykyaikainen ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka edistää järjestön prosessien digitalisoimista sekä tarjoaa mahdollisuudet jäsenpalvelun laadun parantamiseen.

Myös jäsenhankinnan tehostamista sekä GDPR- eli tietosuojalain vaatimusten täyttämistä pidetään järjestöissä tärkeänä. Kilta-tuoteperheen ratkaisut vastaavat erinomaisesti näihin vaatimuksiin.

Suomen CP-liitto halusi jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään Kehätiedon kanssa uusimalla nykyisen Kilta-rekisterinsä, joka oli tullut käyttöiältään ja ominaisuuksiltaan tiensä päähän. Tavoitteena on niinikään toteuttaa nykyaikainen järjestelmä, joka palvelee liittoa ja sen yhdistyksiä sekä täyttää nykyiset tietosuojavaatimukset.

Kriminaalihuollon tukisäätiön Kilta-järjestelmä eroaa selkeästi muista, koska sen avulla pilotoidaan etäkuntoutuksen toteuttamisalustaa. Järjestölle oli erityisen tärkeää yleisen käytettävyyden ja tietoturvallisuuden lisäksi palvelun helppo saavutettavuus kohderyhmä huomioiden.

Kiltaa käyttää jopa sata suomalaista järjestöä kaikilta eri järjestösektoreilta. 

Haluatko kuulla lisää Kiltasta?

Täytä lomake, niin otan sinuun yhteyttä.