Varainhankinta

Varanhankinta-lisäosa tukee järjestösi varainhankintaa ja luo puitteet tulokselliseen toimintaan. Sen avulla varainhankinnan toiminnot hoituvat tehokkaasti ja tukijasi saavat mutkattoman tavan lahjoittaa.

Nopeasti liikkeelle

Valmiit lomakkeet helpottavat kampanjan perustamista. Ne voi muokata mieleiseksi niin tekstien kuin ulkoasun osalta. Tukijoiden henkilötietojen hallinta on tehokasta ja tietoturvallista.


Kohdennettavuus

Tukijan lahjoitukset, tehdyt toimenpiteet, postitukset ja muu oleellinen tieto tallentuu yhteen paikkaan ja saat kuvan tukijan tukijaprofiilista. Rekisteristä voidaan tehdä poiminta vaikkapa tietyn lahjoitussumman tehneistä tukijoista tai jonkin kiinnos­tuksen kohteen kertoneista tukijoista. Kohdennettujen tietojen avulla voit lähestyä lahjoittajia juuri heitä koskettavalla tavalla.


Rajoituksettomat kampanjat

Kampanjoita voidaan luoda ja hallinnoida sovelluksessa rajoituksetta. Tietoihin voidaan kirjata kaikki oleellinen: kampanjaan liitetyt verkkolomakkeet, aikajaksot, keräystavoitteet, tulleet lahjoitukset, vastuuhenkilöt ja kampanjakulut.


Hallinnointi ja raportointi

Seuraa järjestön varainhankinnan suuntaa ja kokonaiskuvaa, esimerkiksi tukija- tai lahjoitusmääriä ja tarkastele kampanjatuoton kehitystä reaaliajassa ja rahaliikenteen kohdentumista eri keräyskohteisiin.


Älykäs automatisointi

Kaikki kerran syötetyt tiedot siirtyvät automaation avulla eteenpäin. Myös lahjoit­tamisen polku on automatisoitu: tukijaa ohjataan eteenpäin ja lahjoitus­summat veloitetaan automaattisesti ulkopuolisten palveluntarjoajien maksupalveluiden avulla. Maksamisen jälkeen tukija ohjataan kiitossivulle ja hänelle voidaan myös lähettää ennalta määritellyt kiitosviestit.