Vapaaehtois- ja vertaistukijarekisteri vapauttaa aikaa tärkeään tekemiseen

Vapaaehtois- ja vertaistukijarekisteri on uusi Kilta-jäsenrekisterin lisäosa, joka vapauttaa aikaa järjestöjen ydintekemiseen sekä kanssakäymiseen jäsenten ja muiden vapaaehtoisten kanssa.  

Uusi rekisteri helpottaa ihmisten ilmoittautumista järjestöjen vapaaehtoisiksi ja vertaistukijoiksi, sujuvoittaa tietojen hallinnointia, tarjoaa palvelua verkossa sekä mahdollistaa omien tietojen muokkaamisen ja tapahtumiin ilmoittautumisen. Rekisterin tiedot integroidaan KILTA-jäsenrekisteriin.  

 Ilmoittautuminen

Vapaaehtoiset, vertaistukijat ja sellaisiksi haluavat voivat ilmoittaa toiveistaan verkkolomakkeella, joka on muokattavissa jokaisen järjestön tarpeisiin. Voit siis laittaa kysymyksiin juuri ne hakukentät, jotka ovat olennaisia oman järjestösi toiminnan kannalta.  
 

Tietojen hallinnointi 

Uusi rekisteri myös mahdollistaa tietojen paremman hallinnan. Vapaaehtois- ja vertaistukirekisteristä tiedot siirtyvät KILTA-jäsenrekisteriin. Voit helposti katsella esimerkiksi henkilön osallistumishistoriaa ja rooleja eri tapahtumissa.  
 

Verkkopalvelu 

Toisinaan rekisterin tietoja on tarpeen julkaista verkossa. Näin esimerkiksi, jos halutaan laittaa vertaistukijat näkyville, jotta vertaistuen tarpeessa olevat henkilöt voivat ottaa heihin helposti yhteyttä.  
 

Omat tiedot

Verkkoasiointipalvelussa on vapaaehtoisten ja vertaistukijoiden myös helppo päivittää omia tietojaan, jos esim. asuinpaikkakunta vaihtuu tai elämäntilanne muuttuu sellaiseksi, että se vaikuttaa vapaaehtoistyöhön osallistumiseen.  

Tapahtumat

Vapaaehtois- ja vertaistukijarekisteri mahdollistaa myös henkilöiden suodattamisen ja poimimisen rekisteristä. Poimitut henkilöt voidaan sitten liittää tapahtuman osallistujiksi tai muuhun rooliin. Tämä ominaisuus helpottaa ja sujuvoittaa esimerkiksi tapahtumien järjestämistä. Roolit myös säilyvät KILTA-rekisterissä.  

  

Vapaaehtois- ja vertaistukijarekisterin ulkonäkö on muokattavissa oman järjestösi mukaiseksi (värit ja muu visuaalisuus). Siihen tulee mahdollisuus lähestyä vapaaehtoisia ja vertaistukijoita tekstiviestitse tai sähköpostitse. Kaiken kaikkiaan uusi KILTAn lisäosa on tehty sujuvoittamaan vapaaehtoistoiminnan hallinnointia ja vapauttamaan aikaa järjestöjen tärkeään ydintoimintaan. Lisäksi se helpottaa raportointia, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan tunnuslukujen tarkkailua sekä muuta viestintää.  

Haluatko kuulla lisää vapaa­ehtois- ja vertaistukijarekisteristä?

Täytä lomake, niin otan sinuun yhteyttä.